ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 04 November 2013 14:14


ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และกำหนดการสอบ โดยดูรายละเอียดได้ที่  http://www.cc.psu.ac.th/pdf/cc_name%20PSU-CoP%20Test.pdf

 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์