ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551

SAR2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 ตัวชี้วัด 2.11 อัตราการลาออกโอนย้ายของบุคลากร naowarat.s 1350
32 ตัวชี้วัด 2.12 จำนวนปัญหาในงานประจำที่ได้รับการแก้ไข naowarat.s 814
33 ตัวชี้วัด 2.13 เปอร์เซ็นของการมีส่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ naowarat.s 848
34 ตัวชี้วัด 2.14 จำนวนกระบวนการ IT ที่ถูกประเมินความเสี่ยงและระบุเป็นรายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้อำนวยการ naowarat.s 1672
35 ตัวชี้วัด 2.15 การกำหนดระเบียบเรื่องการควบคุมและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยโดยใช้แนวทางของ กลต. naowarat.s 741
36 ตัวชี้วัด 2.16 จำนวนคนที่ผ่านการประเมินตาม competency profile naowarat.s 988
37 ตัวชี้วัด 2.17 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ naowarat.s 1540
38 ภารกิจที่ 3 : ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย naowarat.s 1723
 
Page 4 of 4
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551