ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551

SAR2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ตัวชี้วัด 2.1 เพิ่มสัดส่วนระหว่างรายยได้และรายจ่าย ccpr 1224
22 ตัวชี้วัด 2.2 ลดจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า naowarat.s 2707
23 ตัวชี้วัด 2.3 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์ naowarat.s 1335
24 ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบเครือข่าย naowarat.s 1147
25 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งของปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย naowarat.s 1641
26 ตัวชี้วัด 2.6 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด naowarat.s 1421
27 ตัวชี้วัด 2.7 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา naowarat.s 812
28 ตัวชี้วัด 2.8 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสทธิภาพในการแก้ปัญหา naowarat.s 1578
29 ตัวชี้วัด 2.9 จำนวนครั้งที่เสียของอุปกรณ์เครือข่ายที่วิทยาเขต naowarat.s 904
30 ตัวบ่งชี้ 2.10 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร naowarat.s 1769
 
Page 3 of 4
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551