ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:09

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” ณ ห้องสัมมนา 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงของทุกงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งในนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คือ คุณรวีวรรณ เพ็งอุบล บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 

ccpsu risk60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:10
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ (อบรม 30 ส.ค. 60) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 24 August 2017 16:53


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร  การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ                                
วันที่
30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  - 16.00  น.  (M604203503)                                   
ผู้เข้าอบรม : ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
107   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203503-107.pdf 

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร  การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่
30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  - 16.00  น.  (M604203503)
ผู้เข้าอบรม : ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
105   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203503-105.pdf 

Last Updated on Thursday, 24 August 2017 16:54
 
More Articles...


Page 5 of 123
  Home