ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด PDF Print E-mail
Written by Somchai Wanathanasin   
Friday, 24 November 2017 16:36

วงเงินงบประมาณ

Last Updated on Tuesday, 28 November 2017 19:09
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF Print E-mail
Written by Somchai Wanathanasin   
Friday, 24 November 2017 16:34

alist server

Last Updated on Wednesday, 29 November 2017 13:25
 


Page 4 of 132
  Home