ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF Print E-mail
Written by Somchai Wanathanasin   
Tuesday, 12 December 2017 17:07

Announce program graphic multimedia

Last Updated on Tuesday, 12 December 2017 17:25
 
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลาง รายการ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับ การเรียนการสอนด้านการออกแบบกราฟิกและ มัลติมีเดีย จำนวน 7 ชุด PDF Print E-mail
Written by Somchai Wanathanasin   
Tuesday, 12 December 2017 17:01

license program graphic multimedia

Last Updated on Tuesday, 12 December 2017 17:27
 
More Articles...


Page 3 of 132
  Home