ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตอบรมบุคลากรหัวข้อ“โภชนาการที่มีคุณภาพที่ดีครั้งที่2" PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 29 May 2017 16:27

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “โภชนาการที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 2 ตอน พาเข้าครัวกับงานโภชนาการ” ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคุณภัคจิรา เบญญาปัญญา นักวิชาการโภชนาการ เป็นวิทยากรบรรยาย

250560 ccpsu

Last Updated on Wednesday, 31 May 2017 14:24
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 26 May 2017 16:41

260560ccpsu

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu260560.pdf   

Last Updated on Friday, 26 May 2017 16:43
 


Page 18 of 121
  Home