ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 11 September 2017 17:10

ccpsu110960

Last Updated on Monday, 11 September 2017 17:11
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 06 September 2017 16:44

ccpsu060960

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 16:44
 
More Articles...


Page 17 of 134
  Home