ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 68 รายการ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 16 August 2017 16:41

2ccpsu160860

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu160860.pdf   

Last Updated on Wednesday, 16 August 2017 16:43
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 08 August 2017 15:25

CC Interview60

Last Updated on Tuesday, 08 August 2017 15:26
 


Page 16 of 128
  Home