ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 14 June 2017 11:06


            เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปชส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จำนวน 37 คน นำโดยนางสาวสาริณี ทองหมุน คุณครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในโอกาสนี้ นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ccpsu120660

Last Updated on Wednesday, 14 June 2017 11:07
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 08 June 2017 18:08

ccpsu080660

Last Updated on Thursday, 08 June 2017 18:09
 


Page 16 of 121
  Home