ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 27 September 2017 16:45

1 1ccpsu270960

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu270960.pdf 

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 08:48
 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 25 September 2017 15:06

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายสงกรานต์ มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 100 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสัมมนา 102  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ccpsu210960

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 09:57
 
More Articles...


Page 15 of 134
  Home