ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 21 August 2017 15:12

CC result60

Last Updated on Monday, 21 August 2017 15:12
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต จำนวน 1 ระบบ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 18 August 2017 17:40

ccpsu180860

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu180860.pdf   

Last Updated on Friday, 18 August 2017 17:41
 


Page 15 of 128
  Home