ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 04 October 2017 16:42

ccpsu041060

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu041060.pdf  

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 10:48
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 04 October 2017 12:46

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยในปีนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณชะอ้อน อุบลสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน และคุณสุกรี ศตะรัต ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

            สำหรับในโอกาสดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานในกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ยังมีการแสดง การร้องเพลง – เล่นดนตรี และมอบดอกไม้แทนใจให้กันจากบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างความปลื้มใจให้กับผู้เกษียณและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นอีกด้วย

28 09 60 ccpsu

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 12:48
 


Page 14 of 134
  Home