ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

มากรอก E-mail Address ที่ประวัติส่วนตัวในระบบ MIS-DSS กันเถอะ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Tuesday, 18 January 2011 11:45

 

มากรอก E-mail Address ที่ประวัติส่วนตัวในระบบ MIS-DSS กันเถอะ

ข้อมูล .. สุปราณี  เย้าดุสิต .. Support ระบบ MIS-DSS
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์

 


กรอกแล้วดีอย่างไร **ที่สำคัญ** จะนำไปใช้ทำอะไร กับงานใดๆได้บ้าง มาดูกันเลยค่ะ

สำหรับคำถามที่ผู้ใช้เคยถามกันมาก็คือ "ทำไมส่งใบลาแล้ว หัวหน้าไม่ได้รับอีเมลให้เข้าไปอนุมัติใบลา........"

 


          คำถามนี้จะมีทางออก เมื่อเราทราบว่า กรอก E-mail Address ในประวัติแล้วดีอย่างไร??

            1.  มีอีเมลแจ้งเตือนมายังผู้บังคับบัญชา (ผู้ลงความเห็นขั้นที่ 1) เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชายื่นใบลาผ่านทางระบบการลา

            2.  มีอีเมลแจ้งเตือนมายังผู้บังคับบัญชา (ผู้ลงความเห็นขั้นที่ 2) เมื่อผู้ลงความเห็นขั้นที่ 1 ได้ลงความเห็นแล้ว

            3.  มีอีเมลแจ้งเตือนมายังผู้ใต้บังคับบัญชา  เมื่อผู้บังคับบัญชา (ผู้ลงความเห็นขั้นที่ 2) อนุมัติใบลาแล้ว

- - สำหรับหน่วยงานที่ลาผ่านผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  เมื่ออนุมัติใบลาแล้ว จะมีอีเมลแจ้งเตือนมายังผู้ใต้บังคับบัญชา เลยค่ะ - -

           4.  **และข้อนี้** ก็เคยได้รับเอกสารบันทึกข้อความจากงานการเงิน กองคลัง ด้วยว่า จะนำ E-Mail Address จากระบบนี้มาเป็นช่องทางในการแจ้งรายการโอนเงินผ่านทาง e-mail ด้วยนะคะ

 

<< Click ดูวิธีกรอก E-Mail Address ในประวัติส่วนตัว >>

 

Last Updated on Tuesday, 18 January 2011 11:51
 
มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี VoIP กันดีกว่า PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Thursday, 06 January 2011 10:58

 

มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี VoIP กันดีกว่า

 
ข้อมูล : หฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
 

เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) คือ การส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) โดยเริ่มแรก VoIP ถูกนำมาใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น การใช้งานโทรศัพท์ภายในประเทศราคาประหยัดผ่านบริการ Y-tel 1234 หรือการพูดสนทนาผ่านโปรแกรม MSN Messenger หรือ Skype เป็นต้น ต่อมาขอบเขตการนำ VoIP มาใช้งานได้ขยายไปยังเครือข่ายรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในองค์กร (LAN) เครือข่ายระหว่างองค์กร (WAN) รวมทั้งเครือข่ายไร้สาย (WLAN)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการนำเทคโนโลยี VoIP มาประยุกต์ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ ...

1.              การใช้งานโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบเครือข่ายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นเรื่องง่ายในการนำ VoIP มาใช้งาน แทนการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา (PABX) แบบเดิม โดยอาศัยสายแลนที่มีอยู่แล้วเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายภายในรวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการใช้งาน VoIP มีได้หลายรูปแบบ ได้แก่

Hardphone หรือเรียกว่าไอพีโฟน (IP Phone) เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องโทรศัพท์อนาล็อกที่ใช้งานอยู่ทั่วไป

Softphone เป็นการติดตั้ง VoIP ซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้งานร่วมกับไมโครโฟนและลำโพง (Headset) เช่น โปรแกรม X-Lite หรือ SJphone เป็นต้น

Smartphone เป็นการใช้งานโทรศัพท์ผ่าน VoIP ซอฟต์แวร์บนมือถือ เช่น ไอโฟน (iPhone) หรือ มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

Voice Gateway เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์อนาล็อก โทรสาร (FAX) หรือระบบโทรศัพท์ตู้สาขาได้

 

 

 

2.              การใช้งานโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต

เดิมการติดต่อประสานงานด้วยโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการนำ VoIP มาใช้งานผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตที่มีอยู่แล้ว ทำให้สามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เสมือนการติดต่อกันภายในวิทยาเขตเดียวกัน

 

3.              การใช้งานโทรศัพท์จากเครือข่ายภายนอก

การนำ VoIP เข้ามาประยุกต์ใช้งาน ทำให้สามารถโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกลอีกต่อไป เช่น การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยประสานงานที่กรุงเทพฯ

 

 

 

Last Updated on Friday, 07 January 2011 11:52
 


Page 123 of 128
  Home