ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Monday, 11 July 2011 15:10

         WISH3  ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์  เน้นหลักการทำงานเป็นทีม  ยึดแนวคุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยจิตบริการ   

         บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วมกำหนดค่านิยมหลัก “WISH3  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดันปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและเพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ 
โดย
“WISH3  จะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 6 หลัก ดังนี้

          W = wisdom คือ  การมีปัญญา  มีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
            I = Integrity คือ  มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำในสิ่งควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง
            S = Service mind  คือ  มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ
            H = Happy คือ การทำงานอย่างมีความสุข
                    Healthy คือ  มีความสุขกายสบายใจ
                    Harmony คือ  มีความพร้อมเพรียงสามัคคี

           ทั้งนี้  ค่านิยมหลัก “WISH3  ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า  ชาวศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ^^

 

alt 

Last Updated on Friday, 03 July 2015 10:18
 
เทคนิคทำภาพให้ดูเคลื่อนไหวง่ายๆ ด้วย Photoshop PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Friday, 01 July 2011 09:03


^_^  อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop  เพิ่มเติม
มาเรียนกับเราที่นี่สิคะ  ^^  ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
เราเปิดบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ให้แก่น้องๆ นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไปคะ
คลิกดูวัน-เวลา และรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์  >>  http://training.cc.psu.ac.th

 


Page 121 of 128
  Home