ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 11 October 2017 14:46

cctr 12 10 60 NOV60JAN61

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 14:15
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 05 October 2017 15:42


           ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (
CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” โดยรายละเอียดดังนี้ ...

IKM 42023

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 15:48
 


Page 13 of 134
  Home