ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำการใช้งาน "ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ ม.อ. eis.psu.ac.th" (อบรม 31 ก.ค.) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 21 July 2017 16:53


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้งาน “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ eis.psu.ac.th”
รอบเช้า :  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00  น. (M604203415)
ผู้เข้าอบรม : บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203415-310760-0900-107.pdf 


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้งาน “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ eis.psu.ac.th”
รอบเช้า :  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00  น. (M604203415)
ผู้เข้าอบรม : บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203415-310760-0900-105.pdf 


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้งาน “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ eis.psu.ac.th”
รอบบ่าย :  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.00  น. (M604203415)
ผู้เข้าอบรม : บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203415-310760-1300-107.pdf  


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้งาน “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ eis.psu.ac.th”
รอบบ่าย :  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.00  น. (M604203415)
ผู้เข้าอบรม : บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203415-310760-1300-105.pdf  

Last Updated on Friday, 21 July 2017 16:55
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 18 July 2017 15:00

PSU ccname 60

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 15:02
 


Page 11 of 123
  Home