ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

วันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 13.30 – 16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากร อ.15 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 12 October 2017 16:36

เรียน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
       
       เนื่องจากกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (
PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากร อ.15 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 16.30 น. ซึ่งส่งผลกระทบให้บริเวณที่พักบุคลากรอาคาร 15-23 และบ้านพักทุกหลังในหมู่บ้านเก่า (บ้าน 1/, 2/, 3/, 4/ และ พ.15-25) ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าวได้

       หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://netserv.cc.psu.ac.th  
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 16:38
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 11 October 2017 17:01

11 10 60 ccpsu

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 17:02
 


Page 2 of 125
  Home