ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 25 September 2017 15:06

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายสงกรานต์ มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 100 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสัมมนา 102  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ccpsu210960

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 09:57
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 22 September 2017 10:49

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนแผนการอพยพหนีไฟ บทบาท หน้าที่ของตนเอง และขั้นตอนการอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยในครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เชิญทีมบุคลากรจากหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในแผนอพยพหนีไฟในเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

ccpsu040960

Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:54
 
More Articles...


Page 10 of 128
  Home