ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 11 October 2017 17:01

11 10 60 ccpsu

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 17:02
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 11 October 2017 16:36

ccpsu11 10 60

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu11-10-60.pdf  

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 16:37
 


Page 10 of 132
  Home