ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 18 October 2017 16:37

ccpsu18 10 60

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu18-10-60.pdf  

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 16:38
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable & PivotChart ให้แก่พนักงานบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 17 October 2017 14:34


        เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ไว้วางใจให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable & PivotChart ให้แก่พนักงาน รวมจำนวน 49 คน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับทำรายงานสรุปข้อมูลจำนวนมากๆ ในรูปแบบตารางสรุปด้วยคำสั่ง PivotTable หรือในรูปแบบกราฟด้วยคำสั่ง PivotChart ณ ห้อง 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยทเขตหาดใหญ่ โดยมีนางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรบรรยาย

train 2829 09 60 pivottable

Last Updated on Tuesday, 17 October 2017 14:47
 


Page 9 of 132
  Home