ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 05 October 2017 15:42


           ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (
CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” โดยรายละเอียดดังนี้ ...

IKM 42023

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 15:48
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 04 October 2017 16:42

ccpsu041060

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu041060.pdf  

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 10:48
 


Page 8 of 128
  Home