ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี หลักสูตร ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ (PR) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 01 November 2017 10:46

             ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี หลักสูตร ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ (PR) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator โดยรายละเอียด ดังนี้ ...

ccpsu pr


ในการนี้ บุคลากรที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์
http://training.cc.psu.ac.th  
โครงการ  I – พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี) 

(โดยการสมัครให้ระบุประเภทเงินแต่ไม่ต้องชำระเงิน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2115)

Last Updated on Wednesday, 01 November 2017 11:00
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรารคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 31 October 2017 16:06

ccpsu31 10 60

Last Updated on Tuesday, 31 October 2017 16:07
 
More Articles...


Page 8 of 132
  Home