ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ตั้งเวลาคืนชีพให้กับ Windows XP ด้วย System Restore PDF Print E-mail
Most Hit
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Monday, 15 November 2010 16:17


ข้อมูล : ธีรพงศ์  ชื่นจิตร
กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.


 

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไปนานๆ !!  เคยเจอปัญหาเครื่องคอมฯ ติดไวรัส  หรือการใช้ Windows XP ช้าลงๆ หรือไม่ ???

              แน่นอนว่าเมื่อคุณเจอปัญหาติดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ  Windows  XP เกิดปัญหา  คุณจะต้องรีบวิ่งเข้าหาช่าง  หรือต้องติดตั้ง  Windows  XP ใหม่ให้เสียเวลา  เพราะการติดตั้ง Windows XP ในแต่ละครั้งคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  แผ่นไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์  แผ่นระบบปฏิบัติการ  Windows XP  หรือแผ่นโปรแกรมสำหรับการใช้งานอื่นๆ  เป็นต้น  ซึ่งการติดตั้งในแต่ละครั้งนี้มันก็สร้างความยุ่งยากให้กับคุณมากอยู่พอสมควร

             ผมมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นครับที่จะมานำเสนอให้กับคุณยามที่ Windows XP มีปัญหา  นั่นคือ  การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ  Windows XP  มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งเรียกว่า  “System  Restore  หรือการย้อนเวลาของระบบ    จุดที่เราต้องการ  หรือจะกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นการย้อนเวลาจากตำแหน่งที่ Windows XP เสียหาย  ไปสู่เวลาที่ตำแหน่ง  Windows  XP  ปกตินั่นเองครับ  ^^ 

            และวิธีการที่จะนำเสนอในบทความนี้จะเป็นวิธีการตั้งค่า System  Restore  เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ ???? ...
1.  เพื่อตั้งค่าจุดเวลาสำหรับย้อนเวลา  (การตั้งค่าจุดย้อนเวลาคุณต้องมั่นใจว่า Windows XP ยังสมบูรณ์)
2.  เพื่อย้อนเวลามา ณ จุดย้อนเวลาที่เรากำหนดไว้ (กรณีนี้ใช้เมื่อ
Windows XP เกิดปัญหา  และคุณก็ต้องการย้อนเวลาของระบบ ณ จุดเวลาที่คุณได้เคยกำหนดตั้งค่าไว้แล้ว)

 

วิธีการตั้งค่า System  Restore  มีดังนี้ครับ ...    

ขั้นตอนที่ 1 :: ต้องเปิดการทำงานของ System  Restore  ก่อน
วิธีทำ
1.  คลิกขวาที่
My  Computer  เลือก  Properties
2.  คลิกเลือกแท็ป System  Restore
3.  มองหาคำว่า  “Turn  off  System  Restore  on  all  drives”  และให้คลิก  Check  box เอาเครื่องหมายถูกออก

ขั้นตอนที่ 2  ::  ตั้งค่าการทำงาน  System  Restore 
1.  คลิกปุ่ม
Start เลือก All  Programs
2.  คลิกเลือก Accessories
3.  คลิกเลือก System  Tools
4.  คลิกเลือก  System  Restore  (ถ้ายังไม่เปิดการทำงาน  จะไม่สามารถเข้าเมนูนี้ได้)
5.  มี 2 หัวข้อให้เลือก  คือ
                5.1
Restore  my  computer  to  an  earlier  time  --  ใช้สำหรับการย้อนเวลา
                5.2
Create  a  restore  point  --  ใช้สำหรับตั้งค่าจุดเวลาที่ต้องการย้อนเวลา

6.  เลือกหัวข้อ  Create  a  restore  point
7.  คลิกเลือก  Next  และตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ  เช่น  Backup  เป็นต้น
8.  คลิกเลือกปุ่ม 
Create
9.  รอสักครู่  ก็เป็นอันว่าได้ตั้งค่าจุดย้อนเวลาเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการใช้งาน  ::  กรณี  Windows  XP  มีปัญหา
               เมื่อคุณใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จน 
Windows  XP  มีปัญหา  และคุณต้องการ  Restore  หรือย้อนเวลาให้ Windows  XP  เป็นปกติ  คุณก็สามารถทำตามดังขั้นตอนที่ 2 ในข้อ 5 ได้เลยโดยให้เลือกหัวข้อ  Restore  my  computer  to  an  earlier  time  จากนั้นให้เลือกวัน เวลาและชื่อจุดเวลาที่เคยตั้งค่าจุดย้อนเวลาเอาไว้  จากนั้นเลือกปุ่ม Next  รอให้เครื่องทำงานสักครู่ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการแล้วครับLast Updated on Monday, 15 November 2010 16:38
 
  Home