ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News คณะบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา

คณะบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 22 December 2016 16:39


           

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางเนาวรัตน์ สอิด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และนายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญแก่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา นายสุเมธ ศศิธร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา  เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ รวมถึงแสดงความขอบคุณเทศบาลเมืองสะเดา ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยดีเสมอมา  ซึ่งในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดายังได้มอบปฏิทินปีพุทธศักราช 2560 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย


22DEC59

Last Updated on Friday, 23 December 2016 09:14
 
  Home CC News คณะบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา