ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมฯม.อ. ต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโอกาสรับการตรวจประเมินระบบ ISO

ศูนย์คอมฯม.อ. ต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโอกาสรับการตรวจประเมินระบบ ISO PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 09 December 2016 10:12

                 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากร ต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เนื่องในโอกาสตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2554 (ISO9001:2008) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
  Home CC News ศูนย์คอมฯม.อ. ต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโอกาสรับการตรวจประเมินระบบ ISO