ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News แสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ได้คะแนนระดับดี (GOOD)

แสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ได้คะแนนระดับดี (GOOD) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 23 November 2016 13:47

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยสามารถทำคะแนนได้ในระดับดี (GOOD) จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน  ในวิชา Microsoft Word 2010  วิชา Microsoft PowerPoint 2010 และวิชา Microsoft Excel  2010 โดยนักศึกษาที่ทำคะแนนได้ในระดับดี (GOOD) นั้น มีจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นางสาวชุติกาญจน์  ทวีชัย  ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายชุติชัย  อาศิรกานต์  ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายณัฐพงศ์  บัวเลิศ  ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นายธนภัทร  จินตโกศลวิทย์  ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นายสุภาพ  สินเจริญกุล  ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ นักศึกษาที่ทำคะแนนได้ในระดับดี (GOOD) จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และรางวัลพิเศษจากศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งความตั้งใจในการทำข้อสอบครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักศึกษาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ

และสำหรับนักศึกษาท่านใดที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft  Office และต้องการรับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเพื่อใช้ในการสมัครงานโดยไม่ต้องเข้าฝึกอบรม  สามารถติดตามข่าวการเปิดรับสมัครเข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ที่เว็บไซต์  http://www.cc.psu.ac.th/ หรือ https://psu-coptest.psu.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณเนาวรัตน์  ทองไทย (พี่นก) E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    โทรศัพท์ 0 7428 2109  .. สอบผ่านตามเกณฑ์ รับประกาศนียบัตรได้เลย ..

Last Updated on Wednesday, 23 November 2016 13:49
 
  Home CC News แสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ได้คะแนนระดับดี (GOOD)