ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ประกาศร่างTOR(ครั้งที่3)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคาe-Bidding

ประกาศร่างTOR(ครั้งที่3)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคาe-Bidding PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 18 November 2016 16:32

ccpsu18NOV59

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu18NOV59.pdf 

Last Updated on Friday, 18 November 2016 16:34
 
  Home CC News ประกาศร่างTOR(ครั้งที่3)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคาe-Bidding