ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ประกาศร่างTOR(ครั้งที่2)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคา e-Bidding

ประกาศร่างTOR(ครั้งที่2)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคา e-Bidding PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 25 October 2016 15:49

ccpsu251059

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu251059.pdf 

Last Updated on Tuesday, 25 October 2016 15:50
 
  Home CC News ประกาศร่างTOR(ครั้งที่2)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคา e-Bidding