ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 20 October 2016 15:08

              เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนายสงกรานต์ มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 จำนวน 36 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

visitor26Sep59

Last Updated on Thursday, 20 October 2016 15:09
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3