ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 30 September 2016 17:28

                  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยในปีนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุกัญญา มณีพฤกษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

                 สำหรับในโอกาสดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  นอกจากนี้ยังมีการแสดง  การร้องเพลง-เล่นดนตรีและมอบดอกไม้แทนใจให้กันจากบุคลากร ซึ่งสร้างความปลื้มใจให้กับผู้เกษียณและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นอีกด้วย

ccpsu22Sep59 300959

 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559