ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่ นศ. ม.อ.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่ นศ. ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 21 September 2016 16:12

              เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”  โดมีคุณจตุพร ชูช่วย , คุณปานชนก จิตชาญวิชัย , คุณขนกกุล แซ่โค้ว , คุณเนาวรัตน์ ทองไทย และคุณสงกรานต์ มุณีแนม บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยฯ และบริการต่างๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 
* การใช้งานระบบ PSU Passport สำหรับเป็นกุญแจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
* การใช้บริการ PSU Student E-mail (Office 365 , Google)
* การใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
*
การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. (PSU WiFi)
* การใช้งาน VPN เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
* การตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต โควต้า 5 GB ต่อวัน
* การใช้บริการระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
* การใช้บริการอบรมคอมพิวเตอร์
* การใช้บริการศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
* การใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
* การใช้บริการ IT Service
* การใช้บริการ Help Desk

ccpsu21Sep59st

 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่ นศ. ม.อ.