ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา โดยวิธี e-bidding

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา โดยวิธี e-bidding PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 19 September 2016 16:42

ccpsu19Sep59

 
  Home CC News ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา โดยวิธี e-bidding