ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 29 August 2016 14:22

              เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี จำนวน 2 รุ่น ในหัวข้อ "เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป  โดยมีนายนรินทร์  อินทร์ยอด  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 37 คอนซัลแทนท์  เป็นวิทยากรบรรยาย และทีมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ  โดยภายในงานดังกล่าวได้มีการฝึกอบรมในหัวข้อที่มีความสำคัญ ได้แก่  เทคนิคการถ่ายรูป แต่งรูป ใส่ข้อความให้ดูสวยงาม  ช่องทางการขายของออนไลน์  และเทคนิคเชิงลึกที่น่าสนใจ  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้คาดหวังไว้ว่า  ผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพโดยการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงธุรกิจว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัย และเกิดการค้าขายที่ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ทำให้การค้าขายไม่จำกัดสถานที่หรือประเภทสินค้า  รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้

1pic psuopenweek59

Last Updated on Monday, 29 August 2016 14:52
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559