ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกใหม่ยังคณะต่างๆ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกใหม่ยังคณะต่างๆ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 24 August 2016 14:57


               เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางอังกาบ การกรณ์ ได้เดินสายสัญจรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ยังคณะต่างๆ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย เพื่อแนะนำข้อมูลการใช้บริการ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เช่น
* ระบบ PSU Passport หรือบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ ม.อ. เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา
* บริการ Microsoft Office 365 (บริการระบบ E-mail , บริการพื้นที่เก็บไฟล์ , บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps)
* บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
* การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. (PSU WiFi)
* การใช้งาน VPN เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
* บริการ Web Hosting ฟรี
* บริการ IT Service
* บริการ Help Desk
* บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
* ศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์

ITst59

Last Updated on Wednesday, 24 August 2016 15:01
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกใหม่ยังคณะต่างๆ