ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามการใช้บริการโทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พักอาศัยใน ม.อ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามการใช้บริการโทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พักอาศัยใน ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 25 July 2016 11:19

          จากกิจกรรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจการบริการโทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงการบริการนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ท่าน โดยผู้ที่ได้รับของรางวัลมีรายชื่อดังนี้

          1. คุณสุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช (คณะแพทยศาสตร์)

          2. คุณพิชญา ตัณฑัยย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
          3. คุณปฏิญญา รัตนชล (คณะทันตแพทยศาสตร์)
          4. คุณพัชรี คมจักรพันธุ์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
          5. คุณสมชาย ชูโฉม (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

         
         สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับของรางวัลทุกท่านด้วยนะคะและขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจในบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

           

telephonejuly59

Last Updated on Wednesday, 03 August 2016 14:15
 
  Home CC News ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามการใช้บริการโทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พักอาศัยใน ม.อ.