ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดูงานด้าน VDO Conference และระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดูงานด้าน VDO Conference และระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 22 July 2016 11:50

                 

              เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายสินไชย  เงินคุณด้วง  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน VDO Conference และระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอนของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

21July59visit

Last Updated on Friday, 22 July 2016 11:51
 
  Home CC News คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดูงานด้าน VDO Conference และระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.