ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. “PSU WiFi” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.

การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. “PSU WiFi” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 14 July 2016 16:36

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "PSU WiFi"  ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์อาหารโรงช้าง ศูนย์กีฬา ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายฯได้ ในบริเวณที่มีสัญญาณ “PSU WiFi” โดยผู้ใช้จะต้องใส่ Username และ Password ของระบบ PSU Passport ในการ Login เข้าใช้งาน ซึ่งเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เป็นการให้บริการแบบ 802.1x

ก่อนเริ่มใช้ครั้งแรกจะต้องมีการตั้งค่าการทำงานที่เครื่องของผู้ใช้ก่อน ซึ่ง Username และ Password ของผู้ใช้งานที่ใส่ในตอนตั้งค่าจะถูกเครื่องคอมฯจดจำเอาไว้ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายในครั้งต่อไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเลต หรือสมาร์ทโฟน ควรตั้งรหัสผ่านประจำเครื่อง หากมีบุคคลอื่นหยิบอุปกรณ์ไปเปิดใช้ก็จะมีการถามรหัสประจำเครื่อง มิฉะนั้นแล้วเครื่องจะถูกใช้เข้าถึงเครือข่ายได้ทันทีด้วย Username และ Password ของเจ้าของเครื่องที่ได้ตั้งค่าไว้


อ่านรายละเอียดวิธีการตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi ได้ที่ Website:   
http://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi  

หรือสามารถนำอุปกรณ์มาตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi ได้ฟรี ที่จุดบริการ Help Desk ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ในวัน-เวลาราชการ

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 08:55
 
  Home CC News การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. “PSU WiFi” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.