ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมฯม.อ.เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและงานพลังกลุ่มและความสุข

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมฯม.อ.เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและงานพลังกลุ่มและความสุข PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 30 June 2016 15:33

        ในเดือนมิถุนายน 2559  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่
        1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (โรคออฟฟิศซินโดรม)”  อบรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องภูมิปัญญศิลป์  ชั้น 3  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีทีมวิทยากรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวิทยากรบรรยาย
        2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “งานได้ผล คนเป็นสุข : งานพลังกลุ่มและความสุข”  อบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องฝึกซ้อมนาฏศิลป์  ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมีนายเจริญ  สังข์ทอง  อดีตอาจารย์สถาบันศึกษา  และนางราเจล  วิทยวีรศักดิ์  บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

cc24 29june59

Last Updated on Thursday, 30 June 2016 15:34
 
  Home CC News กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมฯม.อ.เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและงานพลังกลุ่มและความสุข