ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงาน กสทช.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงาน กสทช. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 23 June 2016 14:32

             เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559  นางเนาวรัตน์  สอิด  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสงกรานต์ มุณีแนม  หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  และนายปรีชา  ศรีมนัสรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำนวน 50 คน  ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ  ณ  ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

8june59visit

 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงาน กสทช.