ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ดูงานด้านระบบบริหารการเงินและบัญชี ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ดูงานด้านระบบบริหารการเงินและบัญชี ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 27 May 2016 14:00

                   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  บุคลากรจากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  ได้แก่  นางภฤดา  ปัญจเพชร  และนางสาวกวินารัตน์  องค์ศิลปรัศมี  ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินและบัญชี  ของศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีนางสาวพนิดา  องค์ศิลปรัศมี  นักวิชาการเงินและบัญชี  ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล

visitor120559

Last Updated on Friday, 27 May 2016 14:00
 
  Home CC News โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ดูงานด้านระบบบริหารการเงินและบัญชี ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.