ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมในเวลาราชการ)

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมในเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Popular
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 05 June 2020 09:33

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่จะแนะนำทุกท่าน ดังนี้

โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

1. Animation with Animate รุ่นที่ 1/63 
อบรม 22 - 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

2. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsofrt Excel รุ่นที่ 2/63
อบรม 16 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น

3. เทคนิคการแต่งภาพ/วิดีโอ ด้วย Smartphone รุ่นที่ 1/63
อบรม 20 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

4. ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ(ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันผ่าน SmartPhone&PC) รุ่นที่ 1/63
อบรม 26 - 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

5. การใช้ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง รุ่นที่ 2/63
อบรม 27 - 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

6. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน และเอกสารด้วย Word รุ่นที่ 2/63
อบรม 3 - 4 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์: http://training.cc.psu.ac.th  
สถานที่อบรม: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อสอบถามได้ที่: กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์: 
0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115
** บริการจัดกลุ่มอบรมคอมพิวเตอร์/เช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย

Last Updated on Friday, 05 June 2020 15:21
 
  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมในเวลาราชการ)