ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมนอกเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Popular
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 29 May 2020 13:42

ccpsu290563 1 ccpsu120663


** หมายเหตุ :
   ขอ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันอบรม หลักสูตร Adobe Photoshop การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/63
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. (เดิมวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เปลี่ยนวันอบรมใหม่เป็นวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563)

Last Updated on Friday, 12 June 2020 17:18
 
  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (โครงการอบรมนอกเวลาราชการ)