ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News แจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ (กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงาน)

แจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ (กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงาน) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 07 November 2019 10:20

       ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบโทรศัพท์ภายใน ม.อ. นั้น ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ ซึ่งสามารถทำได้โดย กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงานดังกล่าว

        โดยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่จะได้รับการจัดสรรและอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Science Park)

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Last Updated on Friday, 08 November 2019 15:59
 
  Home CC News แจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ (กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงาน)