ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. แนะนำบริการ Help Desk (บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของ ม.อ.)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. แนะนำบริการ Help Desk (บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของ ม.อ.) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 31 July 2019 11:02

บริการ Help Desk ฟรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดบริการ Help Desk ฟรี เพื่อให้บริการแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและสื่อสาร และระบบสารสนเทศของ ม.อ. เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น
          - แนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
          
- แนะนำการตั้งค่า PSUWiFi เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
          
- แนะนำการติดตั้งใช้งาน VPN เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอก 
          - แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศของ ม.อ.
          - แนะนำบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
          - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สถานที่ให้บริการ HelpDesk
          - บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
          - วันและเวลาราชการ เวลา 08:30 – 16:30 น. 
          ** ปิดรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 15
:30 น.

หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางเพจ Facebook
ได้ที่ http://www.facebook.com/Helpdesk.PSUCC 
หรือเว็บไซต์ https://www.cc.psu.ac.th/complains 

                                    ** โครงการ Online Help Desk จัดทำโดยทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. **
          ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ ดังนี้
1. วิธีตั้งค่า Tell Me More บน Chrome
https://www.facebook.com/pg/OnlineHelpDeskCCPSU/photos/?tab=album&album_id=807405936289119  
หรือ 
https://www.facebook.com/OnlineHelpDeskCCPSU/videos/500012883738126/ 
2. วิธีตั้งค่า PSU WiFi
https://www.facebook.com/OnlineHelpDeskCCPSU/videos/359324864965068/
3. วิธีตั้งค่า IE ให้แสดง Pop-ups เพื่อทำ Tell Me More บน IE
https://www.facebook.com/pg/OnlineHelpDeskCCPSU/photos/?tab=album&album_id=806737303022649
4. วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 365 สำหรับนักศึกษา ม.อ.
https://www.facebook.com/pg/OnlineHelpDeskCCPSU/photos/?tab=album&album_id=815107578852288
หรือ 
https://www.facebook.com/OnlineHelpDeskCCPSU/videos/400401467268772/   

หมายเหตุ: โครงการ Online Help Desk จัดทำโดยทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่
1. นางสาวพุธิตา อ่อนจันทร์  2. นาย นัฐวุฒิ วงษ์ปรางค์     3. นายอารีฟีน แสแลแม
4. นางสาวแวฮุสนา ยะยือริ   5. นายศุภฤกษ์ ศรีธัญรัตน์     6. นาย อาลี นิยมวิทยานนท์      
7. นางสาว นันทนันท์ บุทศรี  8. นายมูฮัมมัดฟาเดล เฮงซา  9. นายพิทยากร สุดสวาสดิ์  

Last Updated on Wednesday, 31 July 2019 13:02
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. แนะนำบริการ Help Desk (บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของ ม.อ.)