ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 01 October 2018 17:05

ccpsu011061 2

Last Updated on Monday, 01 October 2018 17:05
 
  Home CC News รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ