ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News วันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 05 September 2017 16:08

เรียน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ 

        เนื่องจากกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 10.00 - 13.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบให้คณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด ยกเว้นร้านขายยาเภสัชฯ ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าวได้ หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://netserv.cc.psu.ac.th  

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

             กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:19
 
  Home CC News วันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์