ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ก.ย. 60 (อบรมในเวลาราชการ)

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ก.ย. 60 (อบรมในเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 16:26

1.การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ รุ่นที่ 2/60
อบรม : 6 – 8 ก.ย. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 3,950 บาท

2. Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 2/60
อบรม : 7 – 8 ก.ย. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 2,800 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://training.cc.psu.ac.th 
ติดต่อสอบถามโทร. 0 7428 2106, 0 7428 2115

Last Updated on Friday, 25 August 2017 16:28
 
  Home CC News หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ก.ย. 60 (อบรมในเวลาราชการ)