ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:13

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อหลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม” ณ ห้องฝึกซ้อมนาฎศิลป์ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรนักกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ccpsu officesyndrome60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:15
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม”