ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:09

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” ณ ห้องสัมมนา 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงของทุกงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งในนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คือ คุณรวีวรรณ เพ็งอุบล บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 

ccpsu risk60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:10
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง”