ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ (อบรม 30 ส.ค. 60)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ (อบรม 30 ส.ค. 60) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 24 August 2017 16:53


* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร  การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ                                
วันที่
30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  - 16.00  น.  (M604203503)                                   
ผู้เข้าอบรม : ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
107   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203503-107.pdf 

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร  การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่
30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  - 16.00  น.  (M604203503)
ผู้เข้าอบรม : ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
105   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203503-105.pdf 

Last Updated on Thursday, 24 August 2017 16:54
 
  Home CC News รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ (อบรม 30 ส.ค. 60)