ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ พร้อมรับบันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ พร้อมรับบันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง PDF Print E-mail
Popular
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 18 August 2017 09:38

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” 
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

# หัวข้อปฐมนิเทศ #
*
ความปลอดภัยในการใช้ PSU Passport
*
การใช้บริการ Microsoft Office 365
  - บริการระบบ E-Mail
  - บริการพื้นที่เก็บไฟล์ (OneDrive)
  - บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps
*
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
* การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
*
การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ม.อ. (การใช้งาน PSU WiFi, VPN)
*
แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจแก่นักศึกษา
* บริการอื่นๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีให้บริการแก่นักศึกษา

# กิจกรรมปฐมนิเทศมีวันละ 2 รอบ (รับจำนวนจำกัด รอบละ 140 คน ) #
(ระบุเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 รอบเท่านั้น)

*
รอบที่ 1  เวลา  10.00 – 12.00 น.
* รอบที่ 2  เวลา  15.00 – 17.00 น.

# สมัครเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ที่เว็บไซต์ #   http://survey.psu.ac.th/index.php/95861?lang=th  

# สอบถามรายละเอียด #  โทร. 0 7428 2071  (โทรภายใน. 2071)  หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศจะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

Last Updated on Friday, 18 August 2017 13:03
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ พร้อมรับบันทึกทรานสคริปกิจกรรมฯ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง