ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News วันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายอาคารบริหารวิชาการรวม

วันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายอาคารบริหารวิชาการรวม PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 11 August 2017 11:41


เรียน  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์

         เนื่องจากกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายอาคารบริหารวิชาการรวม ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-13.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบให้คณะและหน่วยงานดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าวได้
         1. คณะ/หน่วยงานที่อยู่อาคารบริหารวิชาการรวมทั้งหมด ได้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ตรวจพิสูจน์ DNA (ยกเว้นคณะเทคนิคการแพทย์)
         2. คณะ/หน่วยงานที่อยู่อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ได้แก่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนไทย และโครงการประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
         3. คณะเภสัชศาสตร์ (ยกเว้นร้านขายยาเภสัชฯ)
         4. คณะพยาบาลศาสตร์
         5. คณะทันตแพทยศาสตร์
         6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะไม่สามารถโทรเข้าและออกภายนอกคณะฯ ได้ (ยกเว้นโซนฟาร์มเลี้ยงสัตว์)

         หรืออ่านรายละเอียดได้ที่
http://netserv.cc.psu.ac.th  
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

... กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.  ...

Last Updated on Friday, 11 August 2017 11:43
 
  Home CC News วันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายอาคารบริหารวิชาการรวม