ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News วิธีใช้งาน E - Mail ของนักศึกษา ม.อ. (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@ Edu)

วิธีใช้งาน E - Mail ของนักศึกษา ม.อ. (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@ Edu) PDF Print E-mail
Most Hit
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Thursday, 04 March 2010 13:56
Article Index
วิธีใช้งาน E - Mail ของนักศึกษา ม.อ. (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@ Edu)
1
All Pages

ข้อมูลโดย : คณกรณ์  หอศิริธรรม
http://share.psu.ac.th/blog/kx-note/14742                 Live@Edu  เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ร่วมมือกับ  บริษัท  Microsoft  เข้ามาดูแลเรื่อง  E - Mail  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง  ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว  โดยที่ 

                **  นักศึกษา ม.อ.  จะได้  E - Mail  เป็น  รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th  เช่น   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


                 **  นักศึกษาจะได้เนื้อที่ฟรี  5  GB  และสามารถใช้บริการอื่นๆ  ได้เช่นเดียวกับ  Hotmail.com  อีกด้วย  เช่น  MSN  และ  SkyDrive  


                 วิธีการเข้าใช้บริการ
1.  ไปที่เว็บไซต์   http://login.live.com
2.   ใส่ Username  เป็น   รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th   เช่น  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3.   ใส่รหัสผ่านเป็น เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก4
4.    ต่อไป ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ตามที่ต้องการ โดยให้ใส่รหัสผ่านเดิม เป็น เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก  แล้วกรอกรหัสผ่านที่ต้องการลงไป
5.   กรอกข้อมูลต่างๆ  ให้ครบถ้วน


                       ***   เมื่อต้องการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยฯ   กรุณาใช้ E-Mail  นี้ในการติดต่อนะครับ  ***  

                                       ******************************************************** 

หมายเหตุ  :               
               1.   ผู้ที่ใช้ Hotmail.com  อยู่แล้วสามารถสร้าง Link ID  มายัง Live@Edu ได้   ซึ่งทำให้สามารถสลับไปมาระหว่าง E-mail ส่วนตัว (hotmail.com , live.com , windowslive.com) โดยไม่ต้องใส่ password ใหม่ (Single Sign-On)        
        
               2.   กรณีที่ใช้ E-Mail  อื่น  เช่น  gmail.com , yahoo.com   หรืออะไรก็แล้วแต่  ก็สามารถ เข้าไปใน Live@Edu  แล้วกำหนดให้ Redirect ไปยัง E-Mail  ส่วนตัวที่ต้องการได้  
Last Updated on Thursday, 04 March 2010 14:13
 
  Home CC News วิธีใช้งาน E - Mail ของนักศึกษา ม.อ. (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@ Edu)